0

Krepšelis

Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas

1. Pirkėjas (Vartotojas), nenurodydamas jokios priežasties, turi teisę atsisakyti sudarytos Sutarties per 14 kalendorinių dienų šį terminą skaičiuojant nuo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 3 dalyje nurodyto momento. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

2. Apie Sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą (ją galima rasti Elektroninės parduotuvės skiltyje „Prekės grąžinimas“, pirmos dalies, pavadinimu „Noriu grąžinti prekę“, turinyje) arba pateikdamas aiškų ir nedviprasmišką pareiškimą, kuriame išdėstytas Pirkėjo sprendimas atsisakyti Sutarties. Tinkamai ir pilnai užpildyta ir pasirašyta pavyzdinė sutarties atsisakymo forma arba Pirkėjo pareiškimas turi būti siunčiami paštu, adresu: SIA Baltic Probiotics, Ceptuve, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3477, arba siunčiami elektroniniu paštu, toliau nurodytu elektroninio pašto adresu: info@probiotikai.com. Kartu su pareiškimu dėl Sutarties atsisakymo Pirkėjas turi pateikti prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą. 

3. Pirkėjas nedelsiant, ir nepraleidžiant 14 kalendorinių dienų termino, išsiunčia prekes Pardavėjo adresu: SIA Baltic Probiotics, Ceptuve, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3477. Terminas laikomas nepraleistu, jei Pirkėjas išsiunčia prekes prieš pasibaigiant 14 kalendorinių dienų terminui.

4. Pirkėjui atsisakius sudarytos Sutarties, Pardavėjas grąžina jam visas už prekę sumokėtas sumas, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Pirkėjui pasirinkus ne Pardavėjo siūlytą pigiausią prekės standartinio pristatymo būdą), per 14 kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjui buvo perduotas Pirkėjo pranešimas, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, per 14 kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Sumokėtų pinigų grąžinimas atliekamas tokiu pačiu mokėjimo būdu, kuriuo Pirkėjas apmokėjo už užsakytą prekę, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip. 

5. Pirkėjas padengia kokybiškų prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.

6. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Grąžinama prekė turi būti kokybiška, nepraradusi prekinės išvaizdos (su nepažeistomis apsauginėmis plėvelėmis, autentiškomis etiketėmis), nenaudota. Grąžinama prekė iki grąžinimo turi būti laikoma saugiai, grąžinama originalioje pakuotėje, su visomis komplekto dalimis. Kartu turi būti grąžinamos ir kartu su Preke gautos dovanos.

Netinkamos kokybės prekių grąžinimas

1. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose, 2021-02-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 90 patvirtintose „Mažmeninės prekybos taisyklėse“, nustatytais atvejais, tvarka ir sąlygomis.

2. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per 2 metus nuo daikto perdavimo Pirkėjui.

3. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.

4. Pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę per garantinį terminą iš Pardavėjo reikalauti:

4.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

4.2. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke;

4.3. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

4.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties.

5. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš šių taisyklių 4 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus šių taisyklių 4 punkte numatytą savo teisių gynimo būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas gali pasiūlyti alternatyvų Taisyklių 4 punkte numatytą būdą.

6. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas ir prekių pakeitimo metu galiojančias prekių kainas.

7. Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtą už netinkamos kokybės daiktą kainą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo daikto grąžinimo dienos. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.

8. Pirkėjas, norėdamas grąžinti netinkamos kokybės prekes, pateikia laisvos formos prašymą Pardavėjui, kuriame nurodoma grąžinimo priežastis (prekės kokybės trūkumas), ir vieną iš šių taisyklių 4 punkte nurodytų reikalavimų. Prie prašymo pridedamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas ir garantijos dokumentas (jei jis buvo išduotas).