Atliekų perdirbimas

Naudojamas maisto, daržo, kanalizacijos ir kietų atliekų kompostavimui pagreitinti.